Sumbangan Tamadun Hwang Ho dari Pengalaman Falsafah Perang Sun Tzu

Terdapat satu lagi sumbangan penting tamadun Hwang Ho yang cuba digunakan sehingga hari ini, iaitu pengalaman falsafah perang Sun Tzu. Karyanya, the Art of War yang membicarakan selok-belok perang dan bagaimana menangani musuh telah diulang cetak ke dalam plebagai bahasa. Pada hari ini, falsafah tersebut diaplikasikan pula sebagai taktik dalam urusan perniagaan.

 

rb06531001.jpg

the Art of War

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.