Sumbangan Tamadun Hwang Ho dari Segi Kepercayaan

Salah satu kepercayaan yang masih berkekalan sehingga hari ini ialah pemujuaan roh nenek moyang. Unsur pemujuan yang telah dijalankan sejak zaman Shang ini telah diteruskan mengikut kesesuaian masa. Misalnya, unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan, duit kertas dan barangan perhiasan. Konsep Yin dan Yang serta Feng Hsui merupakan dua daripada kepercayaan yang masih terdapat dalam masyarakat China sehingga hari ini. Semasa pemerintahan Shang, sistem kalendar telah diperkenalkan, iaitu terdapat 30 hari dalam sebulan dan 360 hari dalam setahun. Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai. Amalan menggunakan kalendar ini diteruskan untuk menjalankan aktiviti harian seperti uparaca perkahwinan, perburuan ataupun pengkebumian.

Yin dan Yang: Orang China percaya bahawa alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada dua unsur yang saling melengkapi, iaitu Yin dan Yang. Yin ialah kuasa pasif dan Yang ialah kuasa aktif.

Feng Hsui: Falsafah Taoisme yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar terutama tentang bagaimana manusia boleh hidup secara harmoni dengan alam sekitar.

 

jan.jpg

Kalendar

 

yin-yang-grouted.jpg

Ying dan Yang

 

bagua-feng-shui-colors.gif

Feng Hsui

 

No Comments »

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.